pixel

Integritetspolicy

Vi är engagerade i att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur din personliga information samlas in, används, delas och skyddas när du använder vår hemsida

Information som vi samlar in

Personuppgifter: Vi kan samla in personuppgifter som ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer och betalningsinformation när du gör en beställning, registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller kommunicerar med oss. Uppgifterna sparas så länge de behövs.

Användningsdata: Vi kan även samla in information om hur tjänsten används och utnyttjas (”Användningsdata”). Denna Användningsdata kan inkludera information såsom din dators Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden spenderad på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostikdata.

Hur vi använder din information

Vi använder insamlad information för att:

  • Tillhandahålla och underhålla vår tjänst
  • Tillhandahålla kundstöd
  • Samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst
  • Övervaka användningen av vår tjänst
  • Upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
  • Ha underlag till marknadsföring

Delning av din personliga information

Vi kan komma att dela dina uppgifter med leverantörer i syfte att kunna leverera varan till dig på ett enkelt smidigt sätt.

Vi kan också komma att dela din information med en tredje part (exempelvis Google) i syfte att analyser och förbättra hemsidan, samt för eventuella underlag till marknadsföring.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information, transaktioner och data som lagras på vår hemsida.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter som vi innehar. Du har även rätt att motsätta dig behandling av dina uppgifter och att begära begränsning av behandlingen.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy emellanåt. Vi meddelar dig om några ändringar sker genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Frågor

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via order@lusifer.se.